Türkçe
SİTEMİZİN TARİHÇESİ

 
İzlenme 4764


     SİTEMİZİN TARİHÇESİ

KURULUŞU
 Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü mensuplarının ağırlıklı olarak yer aldığı isteklilerin talebi üzerine bir Yapı Kooperatifi oluşturularak 1977 yılında Ankara’da kurulmuştur.

KURUCULAR KURULU
1-Erkut ULUĞ2 - Kazım ABASIZ 3- İbrahim PEKŞEN 4-Tarhan KOLDAŞ 5-Rasih KORMALI 6-Fikret TÜRKEL 7- Kemal OLGAÇ 8-Fikret OCAK’tan oluşan Kurucular Kurulu tarafından’’ S.S.Sosyal Sigortalar Mensupları ENGÜRÜ Konut Yapı Kooperatifi ‘’adıaltında Ana Sözleşmesi tesçil ettirilerek yaşama geçirilmiştir.

ARSA ALIMI VE DİĞER TEKNİK SÜREÇ
Kurucular Kurulunun belirlediği üyelerden meydana gelen ilk Yönetim Kurulu öncelikle arsa tedariki için yaptığı çalışmalar sonucunda Ayvalık İlçesi Mitralyoz Burnu denilen bölgedeki üç yanı denize mücavir arsayı Kooperatife kazandırarak proje çalışmalarını başlatmıştır.
Konut projelerinin şekillenmesinde üç temel aşama belirleyici olmuştur.Temel amaç olarak öncelikle kışlık bir konut ihtiyacını karşılamaktan ziyade birer plaj evi anlayışından yola çıkılması ve yapı ekonomisi de gözetilerek küçük metrajlı dubleks konutlar şeklinde düzenlemeye gidilmesi öngörüsü(üyelerin gelir durumlarına da uygun düşeceği nedeniyle) kabul görmüş bulunmaktaydı. Ancak bu yaklaşımla birlikte, özellikle kuruluşun ilk üç günü içinde Kooperatife beklenenin üzerinde ve neredeyse arsanın imar olanaklarının yarısından fazla bir istekli ve başvuru talebinin ortaya çıkması sonucu,öncelikle düşünülen ikiz konut talebinin gerçekleşme şansını azaltmıştı..Bu gelişmeye çare aranılırken en temel belirleyici bir başka kısıtlama da İmar İskan Bakanlığınca( tam da İmar Planı çalışmalarının yapıldığı aşamada), Yönetmelikte yer alan yeşil alan miktarının kişi başına 7m2 den 20m2 büyüklüğe çıkaran yeni ve zorunlu kararı ile daha da olumsuz bir konuma girdi.Bu durumda iskana ayrılan alanların azaltılmak durumunda kalınması konut metrajlarını ,sayılarını ve yerleşiolarakm biçimlerini doğrudan etkilemiştir.
Nitekim Kooperatif Genel Kurulunda alınan karar sonrası konutlar bitişik dörtlü, Brüt 56 m2 ye düşürülmüş olarak kesinleşmiştir.Ayrıca o zamanlar uygulama planlarını da onaylama yetkisinde bulunan Bakanlık yapıda teklif edilen üçüncü bir odayı da kabul etmemiştir.

PROJE VE ONAY SÜREÇLERİ
10 adet konut iskan adası, 1 çarşı merkezi 1 kafeterya projelerini de kapsayan 1/1000 ölçekli İmar Planları yerleşme alanları için öngörülen Taks:%15,Kaks:%30 ve iki kat plan koşulları esas alınarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.
İmar Planı Y.Şehir ve Bölge Plancısı Gülümser KOCABIYIKOĞLU,Mimari Proje TİTA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. LTD., Statik Projeler Taylan KARABEY – Feridun DİREN, Tesisat Projesi Bahri TÜRKMEN –M.Bülent ÖZGÜR, Elektrik Projesi Suat BAKAL tarafından tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Konut yapılarının Betonarme Karkas sistemlere göre yüzde otuzlara varan daha ekonomik sonuçlar vereceği düşünülerek (Nitekim aynı tarihlerde dört katlı ORAN Sitesi konutları ile BATIKENT Projesinde yer alan 18000 adet dubleks konut bu gerekçe ile yığma sistemle inşa edilmiştir.) binaların yığma sistemle üretilmesi kararı üzerine statik proje ve hesaplarında daha da titizlikle çalışmalar yapılarak Birinci Derecede Deprem Bölgesi için zorunlu olandeprem hesapları öncelikle dikkate alınmıştır.
Ancak , 2007 yılında Gölcük depremi sonrası o zamana kadar uygulamakta olan Deprem Yönetmeliği değişmiş olup halen ülkemizde yeni Yönetmelik hükümleri geçerli bulunmaktadır.

İNŞAATLARIN YAPIMI VE YERLEŞME
Ana yolların ve alt yapının hazır hale getirilmesi ve konut inşaatlarının başlaması için gerekli ruhsat 06.08.1981 tarihinde alınmış ve ilk temel 06.09.1981 tarihinde atılarak yapım sürecine geçilmiştir.
Bu çalışmalar sırasında Çarşı İnşaatı tamamlanırken Mitralyoz Burnunda yer alan Kafeterya İnşaatının ise ertelenerek yalnızca temel atılması ile yetinilmiştir.
Genellikle üyelerinin çoğunluğunu teşkil eden orta ve alt gelir grubunun ödeme potansiyelinin yarattığı ekonomik koşullar çerçevesinde hemen hemen aynı dönemlerde iş başı yapan komşu kooperatiflerle beraber ve o günlerin ulaşım ve tedarik olumsuzluklarına karşın 1986 yılından itibaren Sitede ilk yerleşim başlamıştır.
Şerefiye farklılıkları dikkate alınmaksızın, konutlar o günün parası ile ortalama olarak 1.200.000 TL.ye mal olmuş denilebilir..Bu arada bazı kooperatif ortaklarının kullandığı Emlak Bankası kredileri de sürece önemli ivmeler sağlamış bulunmaktaydı.

DİĞER GELİŞMELER VE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ
Alt yapı tamamlama aşamasına geçilirken ilerde doğabilecek finansman açıklarını karşılamak üzere 1340 Ada 1 Parselde yer alan ve İmar Planında 10. Konut adası olarak görünen 19 konutluk kısım, inşaat dışı bırakılmış ve bu arsa 1991 yılında ihale yoluyla satılmıştır.Nitekim sonradan site yollarının granit taş kaplama çalışmalarında elde edilen bu gelirden önemli ölçüde yararlanılmıştır.
Sitede yerleşim ve yaşam sürerken inşaatları tamamlayan’’S.S.Sosyal Sigortalar Mensupları ENGÜRÜ Konut Yapı Kooperatif’’inin yanı sıra günlük hizmetlere katkı sağlayabileceği düşüncesi ile bir de ‘’ S.S. ENGÜRÜLÜLER İşletme Kooperatifi ‘’adı altında ek bir oluşum daha faaliyete geçmiş ;ancak esas ve ilk kooperatifin tasfiyesi gereği ‘’ Tasfiye Halinde S.S.ENGÜRÜ Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi ‘’ile 1996 yılında birleştirilerek bu girişimin eylemine son verilmiştir.
Site tarihçesinde önemli bir aşama da tapuların sahiplerine intikalidir.
1997 yılında kat mülkiyetine geçilerek, Kooperatif adına tapuları bulunan Çarşı Binası,ve Gazino Arsası ortaklar adına intikalen tapulandı. Bu ortak tapulara dair fotokopi örnekler kat maliklerine dağıtıldı. Ayrıca her kat maliki kendi adalarındaki paylara dayalı olarak kendi Tapu Senetlerini de Tapu Müdürlüklerinden teslim aldılar.

SİTE’NİN TAŞINMAZLARININ MÜLKİYET DURUMU
Sitemizin tüm ortakları ile Site Bazında sahip olduğu taşınmazlar yukarıda da açıklandığı gibi, Çarşı Binası ve Mitralyoz Burnu’nda yer alan kafeterya arsasından ibarettir.
Her kat maliki ayrıca kendi bulunduğu konut adası esas alınarak Ada Bazında kendi konutları için bağımsız Tapu ve mülkiyet sahibi durumundadırlar.

Arsa zamanında kurucu kooperatifçe satın alınmış olmakla birlikte tüm adalar ve site ortak mülkiyeti dışında olan taşınmazlar dışında kalan alanlar kamuya yasa gereği imar planına uygun olarak terk edilmiş bulunmaktadır.
Bu nedenle başka bir söyleyiş ile yollar,otoparklar, kamuya bırakılan yeşil alanlar, ve özellikle konut ada sınırları dışında ve deniz kıyısında kalan plaj ve gezinti alanları Sitemiz ve kat maliklerimiz mülkiyetinde yer almamaktadır.

SAHİLKENT SPOR KULÜBÜ
Sahilkent Spor Kulübü Dernekler için öngörülen yasalar çerçevesinde ve aynı zamanda kat maliklerimizden olan 1 – Gürsel USLU 2 – A.Mustafa KÖKER 3 – Rauf BEKİROĞLU 4 – Güven MUMCU 5- Erkut AYBERK 6- Mümtaz ONÖR 7 – Nuri ÖZDEN tarafından kurulmuş olup halen ağırlıklı olarak faaliyetlerini Sitemiz mücavirindeki plaj ve rekreasyon alanlarında sürdürmektedir.
‘’Ayvalık SahilkentSpor Kulübü Derneği’’ adı altındaki kuruluşun temel amacı ‘’Derneğin Üyelerine ve faaliyetlere katılan kişilere spor yapma imkanları sunmak ve üyeleri arasında yakınlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak’’ şeklinde özetlenebilir.
Üyelerinin büyük bir çoğunlukla Engürü Sitesi sakinlerinden oluşan Derneğin çalışmaları bir kardeş yapılanma çerçevesinde hem kendi Sitemize hem de komşu Site ve giderek Ayvalık İlçemize önemli katkılar sağlayarak devam etmektedir.

TEŞEKKÜRLERİMİZ
Sitemizin kuruluş aşamasından bu güne kadar sorumluluk almak suretiyle görev alan tüm Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimize, Denetleme Kurulu Üyelerimize ve her türlü koşulda desteğini esirgemeyen sevgili Kat Maliki komşularımıza içten teşekkürlerimizi sunarken,vefat nedeniyle artık aramızda bulunmayan değerli dostlarımızı da saygıyla anıyor Tanrıdan rahmetler diliyoruz.
 16/07/2024 Gün Ortalama:45  Bugün52 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.121.7